The Alteco® LPS Adsorber  

Alteco® LPS Adsorber endotoksinin (LPS) ekstrakorporeal olarak ayrıştırılması için benzersiz bir çözümdür. Gastro-intestinal perforasyon, abdominal ve üro-genital cerrahi sonrası oluşan komplikasyonlara bağlı gelişen gram-negatif sepsis vakalarında olduğu kadar yanık ve organ nakli sonrası oluşan sepsis vakalarında da kullanılabilecek bir tedavi yöntemidir.
Modern biyoteknoloji kullanılarak, özel yapım sentetik peptit temeline dayanarak geliştirilmiş, toksik olmayan, güvenli bir üründür.
Alteco® LPS Adsorber kullanımının bildirilmiş hiçbir yan etkisi, kontraendikasyonları veya bilinen ilaç etkileşimleri yoktur. Alteco® LPS Adsorber endotoksime ve sepsisten muzdarip olan hastalar için etkin bir tedavi olanağı sunmaktadır ve 1500'den fazla hastanın dünya genelinde tedavisi için yoğun bakım ünitelerinde başarıyla kullanılmıştır.
Kullanımı Kolay – Güvenli ve Etkin
The Alteco® LPS Adsorber, herhangi bir CRRT cihazı veya kan pompası ile ekstrakorporeal hatta dahil edilerek kullanılır. The Alteco® LPS Adsorber’ı hastanın santral venöz kateterine bağlanmış herhangi bir standart diyaliz setine bağlamak çok çabuk ve kolaydır.
Sistem durulandıktan ve 15 dakika heparinize edildikten sonra hemoperfüzyon işlemi hemen başlayabilir.
Heparin ile antikoagüle edilerek 150 ± 50 ml/dak. hızla perfüzyon yapılması gereklidir.
2 ila 6 saat arasında bir tedavi süresi önerilir ve genellikle hasta da iyileşme sağlayabilmek için bir seans hemoperfüzyon yeterli olmaktadır.
Ancak, sürekli vazopressöre bağımlı ciddi vakalarda, tekrarlayan prosedürler uygulanabilir.
Ürünün optimum etkinliği, endotoksemi erken evrede yakalanabilirse elde edilir.
Endotoksemi şüphesi olduğunda, vazopressör bağımlı hastalarda tedavi mümkün olduğu kadar erken başlamalıdır.
The Alteco® LPS Adsorber toksik olmayan, herhangi bir ilaç içermeyen, hemoperfüzyon tedavisi için geliştirilmiş , Alteco Medical AB tarafından, Lund, İsveç’te üretilen bir Sınıf IIa üründür.
Alteco® LPS Adsorber, hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen yetkili Türkiye Distribütörü: info@pisaglik.comile iletişime geçiniz.